• Algemene ledenvergadering opnieuw gepland
  6 aug 2020
 • Op 19 augustus wordt de algemene ledenvergadering als nog gehouden in de kantine om 20.00 uur. 

  De volgende punten staan op de agenda:

  1. Opening voorzitter
  2. Verslag penningmeester
  3. Verslag kascommissie
  4. Aftreden Gerard de Backer als voorzitter
  5. Nieuwe kandidaten voor het bestuur
  6. Normen en waarden reglement RKVV Rimboe
  7. Contributie betaling dit seizoen
  8. Contributie verhoging volgend seizoen

  We hopen jullie allemaal te verwelkomen op 19 augustus. Jou stem kan belangrijk zijn. 

  Met vriendelijke groet,

  Alex Albers
  Secretaris RKVV Rimboe