• Privacy protocol RKVV Rimboe
  25 mei 2018
 • Vanaf vandaag geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving, namelijk de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Door de digitalisering worden steeds meer persoonsgegevens verzameld, verwerkt, opgeslagen en gedeeld. Het is daarom van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens. Door de invoering van deze wet nemen de verantwoordelijkheden van alle organisaties toe, ook die van verenigingen. Zij moeten kunnen aantonen dat ze aan de nieuwe wet voldoen. Mocht bij een controle door de Autoriteit Persoonsgegevens blijken dat de AVG niet nageleefd wordt dan kunnen er fikse boetes volgen.

  RKVV RIMBOE is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop RKVV RIMBOE persoonsgegevens verwerkt van haar leden, vrijwilligers, supporters en sympathisanten en bezoekers van haar website.

  Persoonsgegevens

  Voor RKVV RIMBOE is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens opvragen en bewaren. Ook worden persoonsgegevens tijdens het lidmaatschap vastgelegd en bewaard.

  Vrijwilligers van RKVV RIMBOE doen hun best om ieders privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
  ?? met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaan met persoonlijke gegevens;
  ?? onbevoegden geen toegang geven tot persoonlijke gegevens.

  Hierbij houdt RKVV RIMBOE zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

  Persoonsgegevens kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
  ?? voor de ledenadministratie;
  ?? voor de financiële administratie ten behoeve van contributieheffing, salariëring en facturatie;
  ?? voor informatieverstrekking aan leden, medewerkers, supporters en sympathisanten;
  ?? voor het bestellen van kleding;
  ?? voor het beoordelen van spelers;


  Daarnaast worden persoonsgegevens aan de KNVB verstrekt ten behoeve van de bondsledenadministratie. Er worden geen gegevens verkocht aan derden.

  Wil RKVV RIMBOE gegevens gebruiken voor een ander doel dan hierboven aangegeven, dan moeten wij die betreffende persoon daarover informeren en is zijn/haar toestemming nodig.

  Voornoemde toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot een persoon herleidbaar zijn (geanonimiseerde gegevens).

  Kloppen gegevens niet of wil men gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan contact op met RKVV RIMBOE.

  Social media

  RKVV RIMBOE gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, supporters en sympathisanten over haar voetbalactiviteiten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. RKVV RIMBOE volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook. Hierbij spant RKVV RIMBOE zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. RKVV RIMBOE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, RKVV RIMBOE (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. RKVV RIMBOE is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met RKVV RIMBOE via secretaris@rkvvrimboe.nl.

  Website van RKVV RIMBOE en andere websites

  Op de website van RKVV RIMBOE treft u een aantal links aan naar andere websites. RKVV RIMBOE kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

   

  Regels voor het maken van foto’s, films en geluidopnames

  Om de privacy van onze leden en medewerkers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto's, films en geluidsopnames. Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt door leden en medewerkers toestemming verleend (of geweigerd) om foto- en filmopnames te maken tijdens wedstrijden en/of andere activiteiten van RKVV RIMBOE op het sportpark of op andere locaties waar teams van RKVV RIMBOE aanwezig zijn voor het spelen van wedstrijden of voor andere activiteiten (verder te noemen als ‘andere locaties’) en deze te gebruiken voor op de website van RKVV RIMBOE en haar eigen social media kanalen. De verleende toestemming kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken.

  Regels voor het gebruik van social media

  Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van RKVV RIMBOE vindt. Graag zelfs! U mag echter niet zomaar foto’s of filmpjes die u op het sportpark of andere locaties, waar teams van RKVV RIMBOE aanwezig zijn, hebt gemaakt op social media zetten.
  Bij het gebruik van social media gelden de volgende regels:
  ?? Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Vertel er ook bij wat u met de foto of een film wilt doen.
  ?? Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen.
  ?? Wees bewust van het karakter van social media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen.
  ?? Doe niets op social media wat u, leden, vrijwilligers, supporters en sympathisanten van RKVV RIMBOE kan schaden.

  Vragen
  Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
  RKVV RIMBOE, Schuivenoord 25, 4707 XL  Roosendaal of e-mail: secretaris@rkvvrimboe.nl.