• Samenwerking met ClubCollect
  30 jun 2018
 • Best clubleden,
  Ongetwijfeld hebben jullie ervaren dat de club volop in beweging is. Er wordt een aantal slagen
  gemaakt om de club professioneler te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de
  contributie.

  In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we
  graag verbeteren.

  Daarom zal vanaf komend jaar de inning worden uitbesteed aan ClubCollect,
  een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies.

  Voor alle duidelijkheid:
  ClubCollect is geen incassobureau.

  Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de
  club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen
  voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen
  wordt een klein bedrag in rekening gebracht).


  Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?
  ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over.

  ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat
  de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden
  verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina
  van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook
  kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via
  automatische incasso of via iDEAL.

  Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso.

  Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor
  worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester,
  voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het
  lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor
  de verenigingscontributie.

  Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten
  onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

  U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de
  contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

  Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op:

  https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html.


  Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester/ ledenadministrateur. Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik u graag naar de website www.clubcollect.com.


  Het Bestuur